บริษัท อินโนเวชั่น  แม็ชชิ่ง  จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ เป็นอันดับแรก ทุกๆวันเราจะคิดค้นสินค้าใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ โปรโมชั่นใหม่ๆ ราคาพิเศษสุดๆ  ของแถมที่สุดพิเศษ (สำหรับบางช่วงเวลา บางโอกาส) เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า เพราะลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับเรา